Persatuan Perlindungan Dan Pembangunan Pertanian Malaysia
B2-4, Tampin Square,
73000 Tampin,
Negeri Sembilan, Malaysia.
+6011-1239 3599

洪江鲆

Previous 2 / 8 Next

洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证 洪江鲆 第4届 - 农师傅认证 农师傅认证


农  师  傅 :洪江鲆 Ong Kang Peng
务农资历 :38年
农       地 :马六甲 - 武吉加地
规       模 :10个园地 (拥有多项认证)
养       殖 :银蜂、意大利蜂
 
洪江鲆师傅从建筑转行入农,养中蜂10年,蜂箱1200个分数个养蜂点,每个点200~500个蜂箱,月产400~500公斤的蜜。此后他引入意大利蜂大量养殖,除了蜂蜜,也采收花粉、蜂王浆、蜂毒和蜂蜡等,并在Krubong设立了GMP提炼厂。农师傅认证为他的产品再添一项信誉保证,成为他促销的推动力。
Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version